Kontakt

Har du några, allmänna eller specifika, frågor kring läkemedel med oxazepam?

Det skulle vara kul om du hörde av dig till mig och berättade vad. Kanske är det fler som har samma frågor och i så fall så kan vi lägga till den informationen här på webbplatsen.

Kontaktpost till: info@oxazepam.se

Vänligen

-Redaktören

www.oxazepam.se