Oxazepam och relaterade bensodiazepinläkemedel används vid behandling av ångest. Alla bensodiazepiner som för närvarande används delar ett antal effekter, inklusive sedering, hypnos, minskad ångest, muskelavslappning, amnesi och antikonvulsiv aktivitet. Oxazepam är tillsammans med fyra andra bensodiazepiner (klordiazepoxid, klorazepat, diazepam och flurazepam) ett relativt vanligt föreskrivet läkemedel i Sverige.

Innehåll:

Oxazepam är den aktiva substansen dessa båda läkemedel. Det betyder i princip att de har identisk funktion och effekt på din kropp. Det kan dock skilja sig något åt vad det gäller innehållet i tabletterna varför din läkare vanligtvis rekommenderar ett specifikt läkemedel.

Sobril tillverkas av det multinationella läkemedelsbolaget Pfizer.

Oxascand tillverkas av ett betydligt mindre bolag vid namn TEVA.

Kontakta.